Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Täienduskoolitus

Majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis: 10385627

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  Täiskasvanute koolituse seadus (alates 01.07.15): Riigi Teataja

  Täienduskoolituse standard (alates 01.07.15): Riigi Teataja


Konsultatsiooniteenus

Merlecons ja Ko OÜ pakutavate teenustega koolidele saab tutvuda SIIN.

Teenuste tellimiseks palume saata e-kiri aadressil mati@merlecons.ee.


Õigusaktid


Merlecons Toimetised


Raamatute tutvustused


E-kirja saatmine

Merleconsile saad meie veebilehe kaudu e-kirja saata SIIN.
Teated
Kolmapäev, 1. juuni 2016

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele:

 • 31.05 - Soovitused põhikooli õppekavades erinevate puuduste kõrvaldamiseks
 • 02.06 - Lasteaia õpetaja pedagoogiliste kompetentside hindamine ja õpetaja tööülesanded lähtuvalt kutsestandardist
 • 07.06 - Raamatukogu töötaja ülesanded ja roll tulenevalt muutunud õppekavast
 • 14.06 - 2015/2016. õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja sellest tulenevalt järgmise õppeaasta üldtööplaani koostamine

  Õppekavadega saab tutvuda SIIN.

  Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

 • Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias B.
  Toimetised nr. 91 on pealkirjaga Õppenõukogu tegevuse reglemendi koostamine ja selle näidis.
  Toimetised nr. 90 on pealkirjaga Juhised lühikeske, kuid samas sisuka, kooli arengukava koostamiseks.
  Toimetised nr. 89 on pealkirjaga Näiteid üldpädevuste õpetamisel õppetunni tasandil.
  Toimetised nr. 88 on pealkirjaga Võimalus ja võimatus piirata nutiseadmete kasutamist koolis.
  Toimetised nr. 87 on pealkirjaga Väljundipõhine õpe ja kujundav hindamine.
  Toimetised nr. 86 on pealkirjaga Soovitused põhikooli õppekavades erinevate puuduste kõrvaldamiseks.
  Toimetised nr. 85 on pealkirjaga Koolidirektori pädevus koos viidetega õiguslikule alusele anda käskkirju ja käskkirja näidised seisuga 01.03.2016. a.
  Toimetised nr. 84 on pealkirjaga Põhikooli ja gümnaasiumi tegevusnäitajad.
  Toimetised nr. 83 on pealkirjaga Muutunud õpikäsituse raamistik üldhariduskoolis.
  Toimetised nr. 82 on pealkirjaga Sisehindamine koolis: juhised sisehindamiseks alates 1. jaanuarist 2016. a.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias C.
  Toimetised nr. 25 on pealkirjaga Koolivalmiduskaart: probleemid ja lahendused.
  Toimetised nr. 24 on pealkirjaga Koolieelse lasteasutuse uued tegevusnäitajad.
  Toimetised nr. 23 on pealkirjaga Lasteaia direktori pädevus koos viidetega õiguslikule alusele anda käskkirju seisuga 01.03.2016. a.
  Toimetised nr. 22 on pealkirjaga Sisehindamine lasteaias: juhised sisehindamiseks alates 1. jaanuarist 2016. a.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Merlecons koolituskeskuses on müügil kõvakaanelised raamatud.
 • Aktiivõppe meetodid III.
 • Дидактические основы методов обучения.

  Raamat(ud) koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko koolituskeskus.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.


 •    Merlecons 2001-2016     e-kiri: info@merlecons.ee