Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Lingid õigusaktideleRiiklik õppekava

  Põhikooli riiklik õppekava - jõust. 01.09.2014: Riigi Teataja.

  Gümnaasiumi riiklik õppekava - jõust. 01.09.2014: Riigi Teataja.

  Laste liikluskasvatuse kord: Riigi Teataja.

  Kvalifikatsiooniraamistik: kutseseaduse lisa 1
  Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. detsember 2006 , võtmepädevuste kohta elukestvas õppes
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas
  Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas

  Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (selle õppekava järgi toimub õpe kuni täies mahus uutele õppekavadele üleminekutähtaja lõpuni, milleks on 31.08.2013): Riigi Teataja

  Euroopa keeleõppe raamdokument. õppimine, õpetamine ja hindamine: Link dokumendile.


   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee