Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Lingid õigusaktideleTervisekaitse, tööohutuse ja tuleohutusega seotud lingid

  Tervisekaitsenõuded koolidele (alates 01.09.2013): Riigi Teataja
  Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele: Riigi Teataja
  Päästeseadus: Riigi Teataja
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus: Riigi Teataja
  Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord: Riigi Teataja
  Esmaabi korraldus ettevõttes kehtestamine: Riigi Teataja
  Töötajate tervisekontrolli kord: Riigi Teataja
  Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis (alates 01.09.2008): Riigi Teataja
  Ravikindlustuse seadus: Riigi Teataja
  Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded: Riigi Teataja
  Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu: Riigi Teataja
  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus: Riigi Teataja
  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded: Riigi Teataja
  Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele: Riigi Teataja
  Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale: Riigi Teataja
  Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele: Riigi Teataja
  Tuleohutuse seadus: Riigi Teataja
  Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded: Riigi Teataja

   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee