Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Lingid õigusaktideleKoolieelsete lasteasutustega seotud lingid

  Koolieelse lasteasutuse seadus: Riigi Teataja
  Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord: Riigi Teataja
  Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava: Riigi Teataja
  Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis: Riigi Teataja
  Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule: Riigi Teataja
  Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale: Riigi Teataja
  Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele: Riigi Teataja
  Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded: Riigi Teataja
  Sotsiaalhoolekande seadus: Riigi Teataja
  Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord: Riigi Teataja


   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee