Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Lingid õigusaktideleKooli raamatukogudega seotud lingid

  Õpikute register
  Kooliraamatukogude töökorralduse alused (alates 01.01.2012): Riigi Teataja
Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduseretsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti: Riigi Teataja
  Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning kord: Riigi Teataja
  Rahvaraamatukogu seadus: Riigi Teataja
  Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti (2016): Riigi Teataja
 UDK liigitustabel: UDK
 UDK liigitusskeem kataloogis ESTER: ESTER

   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee