Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Lingid õigusaktideleAlaealiste möjutamisega seotud lingid

  Alaealise möjutusvahendite seadus: Riigi Teataja
  Alaealiste möjutusvahendite seadusest tulenevate öigusaktide kehtestamine (HM määrus): Riigi Teataja
  Alaealiste möjutusvahendite seadusest tulenevate öigusaktide kehtestamine (SM määrus): Riigi Teataja
  Üldkasulike tööde loetelu kinnitamine: Riigi Teataja
  Karistusseadustik: Riigi Teataja
  Karistusseadustiku rakendamise seadus: Riigi Teataja
  Süütegude "Karistusseadustiku" järgi kvalifitseerimise juhend: Riigi Teataja
  Väärteomenetluse seadustik: Riigi Teataja
  Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine: Riigi Teataja
  Politsei ja piirivalve seadus: Riigi Teataja


   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee