Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 


 
Aktiivõppe meetodid II

Raamat on läbi müüdud.

Salumaa, T., Talvik, M. & Saarniit, A. 2006. Aktiivõppe meetodid II. Tallinn: Merlecons ja Ko Oü.
ISBN-10 9949-13-554-0
ISBN-13 978-9949-13-554-7

EESSõNA

Raamat Aktiivõppe meetodid II on järg 2004. aastal ilmunud raamatule Aktiivõppe meetodid. Mõlema raamatu puhul on tegemist kogumikuga, milles kirjeldatakse funktsionaalsete õpioskuste omandamiseks suunatud aktiivõppe meetodeid. Raamat on kõigile, kes soovivad saada ülevaadet erinevatest aktiivset õppimist soodustavatest meetoditest ning soovivad neid kasutada ainetundides või täiskasvanute koolituses.
Käesoleva raamatu autorid on püüdnud koondada ühtsete kaante vahele erineva suunitlusega 56 aktiivõppe meetodit ja on ise kogenud kirjeldatud meetodite toimemehhanisme õppeprotsessis. Autorite praktilisest kogemusest tulenevalt võib väita, et need võivad olla läbimõeldud kasutamise korral õppimisprotsessis väga tõhusad. Raamatu autorid usuvad, et raamat Aktiivõppe meetodid II kui ka raamat Aktiivõppe meetodid aitavad õpetajal mitmekesistada igapäevast õppeprotsessi ning selle kaudu populariseerida kogemusõpet koolipraktikas. Raamatu lugejad saavad kirjeldatud aktiivõppe meetodeid kasutada õppetunnis käitumise korrigeerimiseks, grupiprotsesside dünaamika, informatsiooni liikumise, koostöö tõhustamise, kuulamis- ja eneseväljendamisoskuse arendamiseks, loovuse esile toomiseks ja arendamiseks ning simuleeritud probleemsituatsioonide lahendamiseks.
Raamatus on kirjeldatud, kuidas tuleb enne meetodi kasutuselevõtmist õpetajal vastav protsess ette valmistada. Selgitatakse, kuidas tuleb moodustada grupid ja õpilasi juhendada ning millised on põhireeglid kirjeldatud meetodi läbiviimisel. Tuuakse välja ka vastava meetodi kasutamisele järgneva refleksiooni ja arutelu võimalused.

Autorid

SISUKORD

EESSõNA ... 3
SISUKORD ... 4
FUNKTSIONAALSETE OSKUSTE KUJUNEMINE AKTIIVõPPE MEETODITE KAUDU ... 6
AKTIIVõPPE MEETODITE KASUTAMINE õPPETUNNIS ... 8
AKTIIVõPPE MEETODITE JAGUNEMISE VALDKONNAD ... 12
AKTIIVõPPE MEETODITE LOETELU JA SEOSED VALDKONDADEGA ... 14
AKTIIVõPPE MEETODITE REGISTER VALDKONDADEST LäHTUVALT ... 18
1 AHELPANTOMIIM ... 23
2 ASSOTSIATSIOONID ... 25
3 DRACULA ... 28
4 EETILINE DILEMMA ... 36
5 ELEKTROONIKATEHAS ... 39
6 HEA UUDIS JA HALB UUDIS ... 45
7 HääLETOONID ... 47
8 KALALUU DIAGRAMM ... 49
9 KAOTATUD SõNAD ... 52
10 KEELATUD SõNAD ... 54
11 KIRJALIK JUHEND ... 56
13 KOHANIMED ... 65
14 KOLM KUUD TULEVIKUS ... 69
15 KONKURSS ... 72
16 KOOSOLEK ... 86
17 KUJUNDATUD NIMED ... 95
18 KUJUTLUS ISEENDAST ... 96
19 KUU ... 100
20 KUUEKüMNE SEKUNDILINE ESITLUS ... 106
21 KUUSNURGAD ... 108
22 KõIGE KüLASTATAVAM SööKLA ... 111
23 KüLALINE KLASSIS ... 117
24 LAEV ... 121
25 LENNUKITEHAS ... 127
26 LENNUõNNETUS ... 142
27 LIIKUVAD KAARDID ... 155
28 LIPSUSõLM ... 156
29 LOE JA TEE ... 159
30 MALE ... 162
31 MEHHIKO EKSPEDITSIOON ... 164
32 NIMED ... 174
33 OSALINE NõUSTUMINE ... 175
34 PADJAVESTLUS ... 176
35 PARIMA LAHENDUSE LEIDMINE ... 178
36 PRESENTATSIOON ... 199
37 PUZZLE ... 204
38 RATSU, RISTSõNA JA ŠOKOLAAD ... 207
39 RESTORANI PERSONAL ... 213
40 ROBOT ... 222
41 SABOTEERIMINE ... 223
42 SEGADUS PAGASIGA ... 225
43 SOOVITUD KäITUMINE ... 237
44 STEREOTüüBID ... 239
45 SõLM ... 241
46 TELEFONIVESTLUS ... 242
47 TORN ... 248
48 TULU-KULU ANALüüS ... 251
49 TUUMAVARJEND ... 254
50 TööGRAAFIKU TAASTAMINE ... 261
51 TüHI RUUT ... 268
52 USK VõI TEADMINE ... 276
53 VAIKUS ... 281
54 VALED ... 282
55 VESTLUS ... 285
56 VõRKPALLUR ... 289

   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee