Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Tere tulemast Merlecons ja Ko OÜ kodulehele!

Merlecons ja Ko koolitus- ja konsultatsiooniteenuse traditsioon ulatub aastasse 1991. Merlecons ja Ko toimib konsultantide loodud intellektuaalsel oskusteabel, mis garanteerib parima tulemuse kolmandal aastatuhandel ning klientide rahulolu.

Merlecons ja Ko missiooniks on kujundada omavalitsuste, haridusasutuste ja ettevõtete töötajatel lugupidavat suhtumist endasse ja ümbritsevasse ning aidata kaasa ettevalmistamisele kohanemiseks ja toimetulekuks integreeruvas Euroopas, kus Eesti imidžit kujundab intellektuaalselt pädev tööjõud.

Merlecons ja Ko koolitused ja konsultatsioonid on suunatud nii organisatsioonile tervikuna kui üksikindiviidile. Intellektuaalset oskusteavet luues püüavad andragoog-konsultandid väljuda olemasolevatest tõekspidamistest, et koos klientidega lahendada ka nende kõige keerulisemad probleemid.

Merlecons ja Ko andragoog-konsultandid kuuluvad kahtlemata säravamate koolitajate hulka. Nende süsteemne terviklähenemine on teinud neist oodatuimad lektorid, kes sihipäraselt pakuvad efektiivseid lahendusi.

Andragoog-konsultantide teadmised põhinevad praktilisel töökogemusel ja teaduslikel uuringutel. Nad on nagu talendivärbajad, kes püüavad tunnetada tuleviku suundumusi, olles valmis võtma enda hooleks klientide maine ja edukuse kujundamise. Meie konsultandid hoolitsevad selle eest, et ükski uudne detail tähelepanuta ei jääks, kuna uudsuse traditsioon on taandada kõik muud traditsioonid lihtsaks.

Andragoog-konsultantide eesmärk on rikastada koolitusel osalejate kompetentsust esitades erinevaid käsitlusi. Koolituse tulemusena saavad osalejad senisest paremini konkurentsitingimustes töötada ja tunda end turvaliselt töörollis.

Merlecons ja Ko senine tegutsemine on veenvalt tõestanud, et meie konsultandid aitavad klientidel saavutada püsiva konkurentsieelise, pakkudes neile kaasajastatud suundumusi ja toetades iga organisatsioonis töötava inimese loovuse arengut.

Merlecons ja Ko on rajanud mobiilse koolitus- ja konsultatsioonivõrgustiku, pakkudes teenuseid kogu Eesti ulatuses. Meie konsultandid pakuvad koolitust nii eesti kui vene keeles, koolitades ka teistes naaberriikides.

Merlecons ja Ko OÜ juhatus


   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee