Meist

Täienduskoolituse õppekorralduse alused

1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
1.1 Isik, kes tuleb koolituspäeval koolitusele loetakse täienduskoolitusele vastuvõetud õppijaks.
1.2 Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse dokument täienduskoolituse läbimise või täienduskoolituses osalemise kohta, loetakse koolituselt välja arvatuks.

2. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord
2.1 Õppetasu makstakse esitatud arve alusel.
2.2 Õppetasust kedagi ei vabastata.
2.3 Õppetasu tagastatakse arve maksja taotluse alusel, kui koolitusel osaleja on teinud koolituse eest ettemaksu, milles ta osaleda ei saanud.

3. Teised õppe korraldamise tingimused
3.1 Isik, kes soovib täienduskoolitusel osaleda, peab sellest eelnevalt teada andma telefoni või e-posti teel. Koolitusel osaleva isiku kohta kogume järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve maksja ja saaja andmed.
3.2 Koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalenud isikule dokument täienduskoolituse läbimise või täienduskoolituses osalemise kohta.


Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Täienduskoolituse õppekavade, täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
1.1 Täiendkoolituse õppekavad on vastavuses täiendkoolituse standardis sätestatuga.
1.2 Koolitajateks on meie andragooog-konsultandid Tarmo Salumaa ja Mati Talvik.
1.3 Kõik avatud koolitused toimuvad meie koolitusruumis aadressil Estonia pst 1-302, Tallinnas.

2. Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord
2.1 Kõikidel täienduskoolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult.
2.2 Tagasisidet kogutakse vaid nendelt isikutelt, kes saavad koolituse lõpetamisel tunnistuse.

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus