Meist

Tänane koolitus-, teabe- ja konsultatsiooniteenus toimib meie endi loodud intellektuaalsel oskusteabel, mis garanteerib parima tulemuse.

Merlecons ja Ko koolitused, teave ja konsultatsioonid on suunatud nii organisatsioonile tervikuna kui üksikindiviidile. Intellektuaalset oskusteavet luues püüame alati väljuda olemasolevatest tõekspidamistest, et koos klientidega lahendada ka nende kõige keerulisemad probleemid.

Meie andragoog-konsultandid kuuluvad kahtlemata säravamate koolitajate hulka. Nende süsteemne terviklähenemine on teinud neist oodatuimad isikud, kes sihipäraselt pakuvad efektiivseid lahendusi.

Andragoog-konsultantide teadmised põhinevad praktilisel töökogemusel ja teaduslikel uuringutel. Nad on nagu talendivärbajad, kes püüavad tunnetada tuleviku suundumusi, olles valmis võtma enda hooleks klientide maine ja edukuse kujundamise. Meie konsultandid hoolitsevad selle eest, et ükski uudne detail tähelepanuta ei jääks, kuna uudsuse traditsioon on taandada kõik muud traditsioonid lihtsaks.

Andragoog-konsultantide eesmärk on rikastada koolitusel osalejate kompetentsust esitades erinevaid käsitlusi. Koolituse tulemusena saavad osalejad senisest paremini konkurentsitingimustes töötada ja tunda end turvaliselt töörollis.

Meie senine tegutsemine on veenvalt tõestanud, et aitame klientidel saavutada püsiva konkurentsieelise, pakkudes neile kaasajastatud suundumusi ja toetades iga organisatsioonis töötava inimese arengut.

Oleme rajanud mobiilse koolitus-, teabe- ja konsultatsioonivõrgustiku, pakkudes teenuseid kogu Eesti ulatuses. Meie pakutavad koolitused on nii eesti kui vene keeles.

Merlecons ja Ko OÜ juhatus

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus